Jump to content

Privacy Policy

 

Polityka prywatności opisuje zasady przez nas informacje na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. ciasteczka.

1. Informacje ogólne

Polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonalnego pod zapachu URL: polacynasaksach.pl

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: admin Morgeracherstrasse 8 5462 Oberrohrdorf Szwajcaria

Adres kontaktowy poczty: admin@polacynasaksach.pl

Operator jest administratorem danych osobowych w pary do danych podanychnie w Serwisie.

Serwis wykorzystuje dane osobowe w razie potrzeby:

Prowadzenie forum internetowego

Prowadzenie opłat drobnych

Ogłoszenia ogłoszeń użytkowników

Obsługa zapytań przez formularz

Serwis realizuje funkcje poszukiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w sklepie:

Rozwój od języków obcych w formularzach dane, wnioski do języków obcych w językach obcych.

Zapisywanie w plikach końcowych plików cookie (tzw. „Ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca i pliki danych osobowych są chronione w warstwie ochrony (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane osobowe, kursy na stronie, zaszyfrowane na komputerze użytkownika i mogą być odczytane tylko na docelowym miejscu.

Dane osobowe dane w produkcji danych są zaszyfrowane w taki sposób, że tylko posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.

Hasła użytkowników są traktowane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

Operator okresowo zmienia swoje hasło administracyjne.

W celu ochrony danych Operator kopie bezpieczeństwa.

Istotnym źródłem danych jest regularna aktualizacja oprogramowania, oprogramowanie komputerowe.

3. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach: inna firma

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych brakach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zadania z Tobą umowy lub do wykonania zobowiązań ciążących na Administratorze. Dotyczy do takich grup odbiorców:

organy publiczne

upoważnieni pracownicy i współpracownicy, pomocni z bazy danych w celu realizacji działania strony

Twoje dane osoboweane przez administratora nie dłużej, niż jest to obowiązkowe do wykonania z obowiązkowymi obowiązkami osobnymi (np. O prowadzeniu rachunkowym). W parametrach do danych marketingowych dane nie kwalifikują się dłużej niż przez 3 lata.

Przysługuje Ci prawo od Administratora:

do dostępu danych dotyczących,

ich sprostowania,

jedno,

przepisy przetwarzania,

oraz przenoszenia danych.

Przys zalecenie Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych w celu prawnie uzasadnień interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia prawnie uzasadnień podstawowych, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, spotkanie lub obrony roszczeń.

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, pliki do pobrania do Serwisu.

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej mogą być prowadzone działania, w celu zarządzania usługami w ramach strategii zawierania umowy oraz w celu prowadzenia administratora marketingu.

Dane osobowe nie są obserwowane od krajów w ochronie danych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile dane podane.

Serwis może mieć informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Serwis, w niektórych wypadkach, może niebezpieczeństw ulgowych przeznaczenie danych w formularzu z nieprzyjemnym zapachu e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W przypadku wypadku e-mail użytkownika, miejsce adres url strony zawierającej formularz.

Dane podane w formularzu są warunkowe w celu wynikającym z formularza, np. w celu procesu. obsługa zgłoszenia serwisowego lub kontaktu, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis w czytelny sposób, do czytelników.

6. Logi Administratora

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są mają w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje statystyczny ruch na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie ma czasu do wyboru danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na stronie ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. Zakres informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje z plików cookie przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookie (tzw. „Ciasteczka”) dane dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są w końcowej fazie użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookie związane ze świadectwem produkcji, z której pochodzą, czas przechowywania ich na koniec końcowy oraz numer.

Podmiotem zamieszczający na urządzeniu końcowym Użytkownik Serwisu plików cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookie z plików cookie w formacie:

utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po urlopie), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

realizacji celów końcowych w części "Istotne techniki marketingowe";

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sesyjne) oraz „stałe” (stałe). Pliki cookie „sesyjne opuszczone” są niedostępne dla tymczasowych, które są dostępne w wersji końcowej do wylogowania, strony internetowe lub rozwiązania internetowe (ustawienia internetowe). „Stałe” pliki cookie są w parametrach plików cookie lub do plików cookie przez użytkowników.

Oprogramowanie do stron internetowych (przeglądarka internetowa) Oprogramowanie do tworzenia stron internetowych (przeglądarka internetowa) Oprogramowanie do systemu plików cookie w wersji końcowej. Użytkownicy Serwisu mogą wprowadzać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia korzystanie plików plików cookie. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookie Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja ustawień internetowych.

Ograniczenia stosowania plików cookie mogą korzystać z wersji na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym Serwisu może być również przez współpracujące z operatorem Serwisu opłacane, w szczególności dotyczy firmy: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter (Twitter) Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie sposobem cookie - jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce oglądać plików cookie, może zmienić ustawienia. Zastrzegamy, że poprawka obsługi plików cookie dla narzędzi uwierzytelniania, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo preferencji użytkownika może utrudnić, aw skrajnych utrudnienia utrudnienia bezpieczeństwa ze stron www

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę trafień, projekt i postępuj zgodnie z zasilaniem:

Brzegu

Internet Explorer

Chrom

Safari

Firefox

Opera

Urządzenia mobilne:

Android

Safari (iOS)

telefon Windows

Third Parties

Google Analytics
Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google utilizes the Data collected to track and examine the use of this website, to prepare reports on its activities and share them with other Google services.
Invisible reCAPTCHA
This site uses a CAPTCHA to ensure humans are performing certain actions. The CAPTCHA provider may set a session cookie and get information about your internet browser and device accessing this website.
×
×
  • Create New...

Important Information

Przeglądając, użytkując naszą stronę zgadzasz się na nasze warunki